Επισκόπηση ενημερώσεων ασφαλείας των Microsoft Windows Μαρτίου 2020

Καλώς ήρθατε στην επισκόπηση για τη Microsoft Patch Day Μαρτίου 2020. η εταιρεία κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows καθώς και για άλλα προϊόντα της εταιρείας.

Η επισκόπηση σάς παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει. Περιλαμβάνει συνδέσμους για άρθρα υποστήριξης και περιλήψεις ενημερώσεων κώδικα, συνδέσμους προς συμβουλές ασφαλείας, ενημερώσεις χωρίς ασφάλεια, καθώς και συνδέσμους απευθείας λήψης για ενημερώσεις των Windows.Μη διστάσετε δείτε την επισκόπηση του Patch Day Φεβρουαρίου 2020 εδώ.

Ενημερώσεις ασφαλείας των Microsoft Windows Μάρτιος 2020

windows-security updates march 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε το ακόλουθο υπολογιστικό φύλλο του Excel για να λάβετε μια πλήρη λίστα με ενημερώσεις κώδικα και ενημερώσεις που κυκλοφόρησε η Microsoft την ημέρα ενημέρωσης κώδικα του Μαρτίου 2020. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο του Excel στο τοπικό σας σύστημα: microsoft-security-ενημερώσεις-windows-Μαρτίου-2020Περίληψη των κυριότερων σημείων

 • Η Microsoft κυκλοφόρησε ενημερώσεις για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows.
 • Οι ενημερώσεις κυκλοφόρησαν επίσης για Microsoft Edge (κλασικό και νέο), Internet Explorer, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office, Windows Defender, Visual Studio, Azure, Azure DevOps, Microsoft Dynamics.
 • Ο κατάλογος του Microsoft Update περιέχει 113 ενημερώσεις κώδικα.

Διανομή λειτουργικού συστήματος

 • Windows 7 (μόνο εκτεταμένη υποστήριξη): 39 ευπάθειες: 3 κρίσιμα και 36 σημαντικά
  • CVE-2020-0684 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα LNK
  • CVE-2020-0881 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
  • CVE-2020-0883 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
 • Windows 8.1: 55 ευπάθειες: 3 αξιολογήθηκαν κρίσιμα και 52 αξιολογήθηκαν σημαντικά
  • CVE-2020-0684 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα LNK
  • CVE-2020-0881 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
  • CVE-2020-0883 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
 • Έκδοση 1803 των Windows 10: 71 ευπάθειες: 7 κρίσιμα και 64 σημαντικά
  • CVE-2020-0684 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα LNK
  • CVE-2020-0809 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0801 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0807 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0869 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0881 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
  • CVE-2020-0883 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
 • Έκδοση 1809 των Windows 10: 73 ευπάθειες: 7 κρίσιμα και 66 σημαντικά
  • ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1803
 • Windows 10 έκδοση 1903: 75 ευπάθειες: 7 κρίσιμα και 68 σημαντικά
  • ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1803
 • Windows 10 έκδοση 1909:ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1903

Προϊόντα Windows Server

 • Windows Server 2008 R2 (μόνο εκτεταμένη υποστήριξη):47 ευπάθειες, 5 κρίσιμα, 42 σημαντικά
 • Windows Server 2012 R2: 55 ευπάθειες: 3 κρίσιμα και 52 σημαντικά.
  • CVE-2020-0684 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα LNK
  • CVE-2020-0881 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
  • CVE-2020-0883 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
 • Windows Server 2016: 71 ευπάθειες: 6 κρίσιμα και 65 σημαντικά.
  • CVE-2020-0684 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα LNK
  • CVE-2020-0809 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0801 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0869 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων
  • CVE-2020-0881 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
  • CVE-2020-0883 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα GDI +
 • Windows Server 2019: 72 ευπάθειες: 7 κρίσιμα και 65 είναι σημαντικά
  • Ίδιο με τον Windows Server 2016 plus
  • CVE-2020-0807 | Ένα θέμα ευπάθειας για τη διαφθορά στη μνήμη του ιδρύματος πολυμέσων

Άλλα προϊόντα της Microsoft

 • Internet Explorer 11: 6 ευπάθεια: 6 κρίσιμη
  • CVE-2020-0768 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0824 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη του Internet Explorer
  • CVE-2020-0830 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0832 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0833 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0847 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα VBScript
 • Microsoft Edge: 14 ευπάθειες: 13 κρίσιμα, 1 σημαντικά
  • CVE-2020-0768 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0811 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
  • CVE-2020-0812 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
  • CVE-2020-0816 | Ένα θέμα ευπάθειας της Microsoft Edge Memory Corruption
  • CVE-2020-0823 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0825 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0826 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0827 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0828 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0829 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0830 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0831 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
  • CVE-2020-0848 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
 • Microsoft Edge στο Chromium:
  • Δες εδώ (τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας από το έργο Chromium)

Ενημερώσεις ασφαλείας των Windows

Windows 7

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτρέψει την εμφάνιση εικονιδίων και δρομέων όπως αναμενόταν. (μόνο μηνιαία συλλογή)
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Windows 8.1

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που ενδέχεται να εμποδίσει τη φόρτωση περιεχομένου ActiveX.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτρέψει την εμφάνιση εικονιδίων και δρομέων όπως αναμενόταν.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Έκδοση 1803 των Windows 10

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Έκδοση 1809 των Windows 10

 • Άρθρο υποστήριξης: υποστήριξη

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Windows 10 έκδοση 1903 και 1909

Βελτιώσεις και διορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδισε ορισμένους χρήστες να αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημα «λόγω κατεστραμμένων συγκροτημάτων τρίτων».
 • Ενημερώσεις ασφαλείας.

Άλλες ενημερώσεις ασφαλείας

KB4540671 - 2020-03 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

KB4540694 - 2020-03 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4541504 - 2020-03 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows Server 2008

KB4541506 - 2020-03 Μηνιαία συνάθροιση ποιότητας για Windows Server 2008

KB4541510 - 2020-03 Μηνιαία συλλογή ασφαλείας για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4539571 - 2020-03 Servicing Stack Update για Windows Server 2019 και Windows 10 Version 1809

KB4540670 - 2020-03 Αθροιστική ενημέρωση για Windows Server 2016 και Windows 10 Έκδοση 1607

KB4540681 - 2020-03 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 έκδοση 1709

KB4540693 - 2020-03 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1507

KB4540705 - 2020-03 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 Έκδοση 1703

KB4540721 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows 10 έκδοση 1507

KB4540722 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows 10 έκδοση 1703

KB4540723 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows Server 2016 και Windows 10 έκδοση 1607

KB4540724 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows 10 έκδοση 1803

KB4540725 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2

KB4540726 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4541338 - 2020-03 Servicing Stack Update για Windows Server, έκδοση 1909, Windows 10 Version 1909, Windows Server, version 1903 και Windows 10 Version 1903

KB4541731 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows 10 έκδοση 1709

KB4550735 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows Embedded Standard 7, Windows 7 και Windows Server 2008 R2

KB4550736 - Ενημέρωση στοίβας εξυπηρέτησης 2020-03 για Windows Server 2008

Γνωστά προβλήματα

Windows 7

 • Ενδέχεται να λάβει αποτυχία διαμόρφωσης ενημερώσεων των Windows. Επαναφορά αλλαγών. Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας «εάν η ενημέρωση είναι εγκατεστημένη σε συστήματα εκτός ESU.
 • Ορισμένες λειτουργίες που εκτελούνται σε αρχεία ή φακέλους σε κοινόχρηστους τόμους συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'.

Windows 8.1

 • Ορισμένες λειτουργίες που εκτελούνται σε αρχεία ή φακέλους σε κοινόχρηστους τόμους συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'.

Έκδοση 1809 των Windows 10

 • Μετά την εγκατάσταση του KB4493509, οι συσκευές με εγκατεστημένα κάποια πακέτα ασιατικής γλώσσας ενδέχεται να λάβουν το σφάλμα, '0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.'
  • Αντιμετώπιση: απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πακέτο γλωσσών και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την αθροιστική ενημέρωση του Απριλίου 2019 Εάν αυτό δεν βοηθήσει, η Microsoft προτείνει την Επαναφορά του υπολογιστή.
 • Ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα σε κοντέινερ Windows Server και 32-bit εφαρμογές και διαδικασία.

Windows 10 έκδοση 1903 και 1909

Συμβουλές και ενημερώσεις ασφαλείας

Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

KB890830 - Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Μάρτιος 2020

Ενημερώσεις του Microsoft Office

Βρείτε πληροφορίες ενημέρωσης του Officeεδώ.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2020

Ενημερώσεις ασφαλείας για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows και προϊόντα που περιλαμβάνονται στα Windows, π.χ. Το Microsoft Edge, διατίθεται μέσω του Windows Update, του WSUS και άλλων συστημάτων διανομής ενημερώσεων. Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτόνομων ενημερώσεων κώδικα σε συστήματα για να τα εφαρμόσουν απευθείας χωρίς να χρησιμοποιούν τις Ενημερώσεις των Windows.

Συνιστούμε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας σημαντικής ημερομηνίας ή, καλύτερα, ολόκληρου του συστήματος, πριν από την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

Κάντε τα εξής για να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις:

 1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη του λειτουργικού συστήματος Windows, πληκτρολογήστε Windows Update και επιλέξτε το αποτέλεσμα.
 2. Επιλέξτε έλεγχο για ενημερώσεις στην εφαρμογή που ανοίγει. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτόματα όταν εντοπίζονται ή προσφέρονται από τα Windows. Αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση που χρησιμοποιείται και από τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.

Άμεσες λήψεις ενημερώσεων

Windows 7 και Server 2008 R2

 • KB4540688 - Συλλογή μηνιαίας ποιότητας 2020-03 για τα Windows 7
 • KB4541500 - 2020-03 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows 7

Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

 • KB4541509 - 2020-03 Μηνιαία συνάθροιση ποιότητας για Windows 8.1
 • KB4541505 - 2020-03 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows 8.1

Windows 10 (έκδοση 1803)

 • KB4540689 - 2020-03 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1809

Windows 10 (έκδοση 1809)

 • KB4538461 - 2020-03 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1809

Windows 10 (έκδοση 1903)

 • KB4540673 - 2020-03 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1903

Windows 10 (έκδοση 1909)

 • KB4540673 - 2020-03 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1909

Επιπρόσθετοι πόροι