Επισκόπηση ενημερώσεων ασφαλείας των Microsoft Windows Οκτωβρίου 2019

Η Microsoft κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας και μη ασφάλειας για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows και άλλα προϊόντα της εταιρείας στις 8 Οκτωβρίου 2019.

Η επισκόπηση της μηνιαίας έκδοσης ενημερώσεων κώδικα παρέχει στους διαχειριστές και στους οικιακούς χρήστες πληροφορίες.Η επισκόπηση συνδέεται με όλες τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν, παρέχει πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις και γνωστά ζητήματα, συνδέσμους προς άρθρα υποστήριξης και σελίδες λήψης και παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν τον μήνα.

Μπορείτε να δείτε το Επισκόπηση Σεπτεμβρίου 2019 εδώ σε περίπτωση που το χάσατε.

Ενημερώσεις ασφαλείας των Microsoft Windows Οκτώβριος 2019

Ακολουθεί ένα εύχρηστο υπολογιστικό φύλλο Excel που παραθέτει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προϊόντα της Microsoft τον Οκτώβριο του 2019. Κατεβάστε το με ένα κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: λίστα ενημερώσεων microsoft-windows-Οκτωβρίου-2019

Περίληψη των κυριότερων σημείων

 • Η Microsoft κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows.
 • Κυκλοφόρησαν επίσης ενημερώσεις ασφαλείας για τα ακόλουθα προϊόντα της εταιρείας: Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Office, SQL Server Management Studio, Microsoft Dynamics, Windows Update Assistant
 • Πρέπει να εγκατασταθούν οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις στοίβας συντήρησης και SHA-2 πριν από την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων αυτού του μήνα για τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2.
 • Η έκδοση 1803 των Windows 10 φτάνει στο τέλος της υπηρεσίας τον επόμενο μήνα για εκδόσεις Home και Pro.

Διανομή λειτουργικού συστήματος

 • Windows 7: 20 ευπάθειες: 1 βαθμολογείται κρίσιμη και 18 βαθμολογούνται σημαντικά
  • CVE-2019-1333 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
 • Windows 8.1: 20 ευπάθειες: 2 αξιολογήθηκαν κρίσιμα και 17 βαθμολογήθηκαν σημαντικά και 1 μέτρια
  • CVE-2019-1060 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα MS XML
  • CVE-2019-1333 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
 • Έκδοση 1803 των Windows 10: 29 ευπάθειες: 2 κρίσιμα και 26 σημαντικά και 1 μέτρια
  • CVE-2019-1060 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα MS XML
  • CVE-2019-1333 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
 • Έκδοση 1809 των Windows 10: 32 ευπάθειες: 2 κρίσιμα και 29 σημαντικά και 1 μέτρια
  • Ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1803
 • Windows 10 έκδοση 1903: 31 ευπάθειες: 2 κρίσιμα και 28 σημαντικά και 1 μέτρια
  • Ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1803

Προϊόντα Windows Server

 • Windows Server 2008 R2: 20 ευπάθειες: 1 κρίσιμη, 18 σημαντική και 1 μέτρια.
  • CVE-2019-1333 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
 • Windows Server 2012 R2: 20 ευπάθειες: 2 κρίσιμα, 17 σημαντικά και 1 μέτρια
  • CVE-2019-1060 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα MS XML
  • CVE-2019-1333 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
 • Windows Server 2016: 23 ευπάθειες: 2 κρίσιμα, 20 σημαντικά και 1 μέτρια.
  • Ίδιο με τον διακομιστή 2012 R2.
 • Windows Server 2019: 32 ευπάθειες: 2 κρίσιμα, 29 είναι σημαντικά και 1 μέτρια.
  • Ίδιο με τον διακομιστή 2012 R2.

Άλλα προϊόντα της Microsoft

 • Internet Explorer 11: 6 ευπάθειες: 3 κρίσιμα, 3 σημαντικά
  • CVE-2019-1238 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα VBScript
  • ντοΚΑΙ-2019-1239 | Ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα VBScript
  • CVE-2019-1367 | Ένα θέμα ευπάθειας στη μνήμη της μηχανής δέσμης ενεργειών
 • Microsoft Edge: 7 ευπάθειες: 4 κρίσιμα, 3 σημαντικά
  • CVE-2019-1307 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
  • CVE-2019-1308 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
  • CVE-2019-1335 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
  • CVE-2019-1366 | Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability

Ενημερώσεις ασφαλείας των Windows

Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2

Μόνο ασφάλεια: KB4520003

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας CVE-2019-1318 που θα μπορούσε να προκαλέσει στους πελάτες ή στους διακομιστές που δεν υποστηρίζουν το Extended Master Secret RFC 7626 να έχουν αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και χρήση CPU.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Μηνιαία συλλογή: KB4519976

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να αποτρέψει την απενεργοποίηση του VBScript στο IE από προεπιλογή.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εκτύπωσης.
 • Διορθώσεις ασφαλείας.

Windows 8.1 και διακομιστής 2012 R2

Μόνο για ασφάλεια: KB4519990

 • Ενημερώσεις ασφαλείας.

Μηνιαία συλλογή: KB4520005

 • Ίδιο με μόνο ασφάλεια.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιούν τη μηχανή Windows JavaScript για την επεξεργασία εργασιών εκτύπωσης.

Έκδοση 1803 των Windows 10

Αθροιστική ενημέρωση: KB4520008

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα υποσυστήματος κλειδώματος πληκτρολογίου που εμπόδισε το σωστό φιλτράρισμα της εισαγωγής κλειδιού.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σκλήρυνσης Bluetooth που θα μπορούσε να προκαλέσει το σφάλμα '0x133 DPC_WATCHDOG_VIOLATION'.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας CVE-2019-1318 που θα μπορούσε να προκαλέσει στους πελάτες ή στους διακομιστές που δεν υποστηρίζουν το Extended Master Secret RFC 7626 να έχουν αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και χρήση CPU.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εκτύπωσης.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Windows 10 έκδοση 1809 και Server 1809 και Windows Server 2019

Αθροιστική ενημέρωση: KB4519338

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα υποσυστήματος κλειδώματος πληκτρολογίου που εμπόδισε το σωστό φιλτράρισμα της εισαγωγής κλειδιού.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας CVE-2019-1318 που θα μπορούσε να προκαλέσει στους πελάτες ή στους διακομιστές που δεν υποστηρίζουν το Extended Master Secret RFC 7626 να έχουν αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και χρήση CPU.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εκτύπωσης.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Windows 10 έκδοση 1903 και Server 1903

Αθροιστική ενημέρωση: KB4517389

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας CVE-2019-1318 που θα μπορούσε να προκαλέσει στους πελάτες ή στους διακομιστές που δεν υποστηρίζουν το Extended Master Secret RFC 7626 να έχουν αυξημένο λανθάνοντα χρόνο και χρήση CPU.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εκτύπωσης.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας

Άλλες ενημερώσεις ασφαλείας

KB4519974 - Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer: 8 Οκτωβρίου 2019

KB4520004 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1709

KB4520010 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1703

KB4520011 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1507

KB4521856 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 10 Έκδοση 1507

KB4521857 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4521858 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows Server 2016 και Windows 10 Version 1607

KB4521859 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 10 Έκδοση 1703

KB4521860 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 10 Έκδοση 1709

KB4521861 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 10 Έκδοση 1803 και Windows Server 2016

KB4521862 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 10 Έκδοση 1809 και Windows Server 2019

KB4521863 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows Server 1909 και Windows 10 Version 1909

KB4521864 - 2019-10 Servicing Stack Update για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2

Προϊόντα διακομιστή

KB4519985 - Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4520002 - 2019-10 Μηνιαία συνάθροιση ασφάλειας για Windows Server 2008

KB4520007 - 2019-10 Μηνιαία συνάθροιση ασφάλειας για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4520009 - 2019-10 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows Server 2008

KB4519998 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1607 και Windows Server 2016

Γνωστά προβλήματα

Windows 8.1

 • Ορισμένες λειτουργίες σε κοινόχρηστους τόμους συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχουν.

Έκδοση 1803 των Windows 10

 • Ίδιο με τα Windows 8.1.
 • Πρόβλημα μαύρης οθόνης κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την εγκατάσταση των ενημερώσεων.
 • Πρόβλημα σφάλματος μικτής πύλης πραγματικότητας.

Έκδοση 1809 των Windows 10

 • Ίδιο με τα Windows 10 έκδοση 1809.
 • Πρόβλημα σε συσκευές με εγκατεστημένα ορισμένα πακέτα ασιατικής γλώσσας.

Συμβουλές και ενημερώσεις ασφαλείας

ADV990001| Τελευταίες ενημερώσεις στοίβας συντήρησης

Ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

KB4524102 - 2019-10 Ασφάλεια και συλλογή πληροφοριών για .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 για Windows Embedded Standard 7, Windows 7 και Windows Server 2008 R2

KB4524103 - 2019-10 Ασφάλεια και Συλλογή ποιότητας για .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4524104 - Συλλογή ασφαλείας και ποιότητας 2019-10 για .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2

KB4524105 - Συλλογή ασφάλειας και ποιότητας 2019-10 για το .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 για Windows Server 2008

KB4519335 - 2019-10 Δυναμική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1607

KB4519336 - 2019-10 Δυναμική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1703

KB4519337 - 2019-10 Δυναμική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1809

KB4519764 - 2019-10 Δυναμική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1709

KB4519765 - 2019-10 Δυναμική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1803

KB4524095 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 4.8 για Windows Server 1903, Windows 10 Version 1903, Windows Server 2019, Windows 10 Version 1809, Windows 10 Version 1803, Windows Server 2016, Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Έκδοση 1607, Windows 10 Έκδοση 1511 και Windows 10

KB4524096 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 4.8 για Windows 10 Version 1903, Windows 10 Version 1809, Windows 10 Version 1803, Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Version 1607, Windows 10 Version 1511 και Windows 10

KB4524097 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 4.8 για Windows 10 Version 1903, Windows 10 Version 1809, Windows 10 Version 1803, Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Version 1607, Windows 10 Version 1511 και Windows 10

KB4524098 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 4.8 για Windows Server 1903, Windows 10 Version 1903, Windows Server 2019, Windows 10 Version 1809, Windows 10 Version 1803, Windows Server 2016, Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Έκδοση 1607, Windows 10 Έκδοση 1511 και Windows 10

KB4524099 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 3.5, 4.7.2 και 4.8 για Windows Server 2019, Windows 10 Version 1903, Windows 10 Version 1809, Windows 10 Version 1803, Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Έκδοση 1607, Windows 10 Έκδοση 1511 και Windows 10

KB4524100 --2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 3.5 και 4.8 για Windows Server 1903 και Windows 10 Έκδοση 1903

KB4524101 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για το .NET Framework 3.5 και 4.8 για Windows Server 1909 και Windows 10 Έκδοση 1909

KB890830 - Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Οκτώβριος 2019

Ενημερώσεις του Microsoft Office

Βρείτε πληροφορίες ενημέρωσης του Officeεδώ.

Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις ασφαλείας του Οκτωβρίου 2019

windows security updates october 2019

Σημείωση: προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του συστήματος πριν εφαρμόσετε τυχόν ενημερώσεις. Το ιστορικό της Microsoft για την κυκλοφορία ενημερώσεων χωρίς γνωστά ζητήματα δεν ήταν το καλύτερο τον τελευταίο καιρό και ενώ οι περισσότερες ενημερώσεις ενδέχεται να εγκατασταθούν ωραία και χωρίς προβλήματα στα περισσότερα συστήματα, ένα αντίγραφο ασφαλείας διασφαλίζει ότι μπορείτε να επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα.Οι ενημερώσεις των Windows ωθούνται αυτόματα στις οικιακές συσκευές. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις για να επιταχύνετε τη διαδικασία.

 1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη του λειτουργικού συστήματος Windows, πληκτρολογήστε Windows Update και επιλέξτε το αποτέλεσμα.
 2. Επιλέξτε έλεγχο για ενημερώσεις στην εφαρμογή που ανοίγει. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτόματα όταν εντοπίζονται ή προσφέρονται από τα Windows. Αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση που χρησιμοποιείται και από τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.

Μπορείτε επίσης να λάβετε αθροιστικές ενημερώσεις από τον ιστότοπο Microsoft Update Catalog για να τις εγκαταστήσετε μη αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη μια συμβατή ενημερωμένη έκδοση Service Stack στη συσκευή.

Άμεσες λήψεις ενημερώσεων

Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4519976 - Συλλογή μηνιαίας ποιότητας 2019-10 ασφαλείας για Windows 7
 • KB4520003 - 2019-10 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows 7

Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

 • KB4520005 - Συλλογή μηνιαίας ποιότητας 2019-10 ασφαλείας για Windows 8.1
 • KB4519990 - 2019-10 Ενημέρωση ποιότητας μόνο για ασφάλεια για Windows 8.1

Windows 10 (έκδοση 1803)

 • KB4520008 - 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1803

Windows 10 (έκδοση 1809)

 • KB4519338- 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1809

Windows 10 (έκδοση 1903)

 • KB4517389- 2019-10 Αθροιστική ενημέρωση για Windows 10 Έκδοση 1903

Επιπρόσθετοι πόροι