Κατηγορία: Windows Updates

Microsoft Windows Updates Security Επισκόπηση Ιουλίου 2021Μια πλήρης επισκόπηση των ενημερώσεων ασφαλείας και ενημερώσεων μη ασφαλείας που κυκλοφόρησε η Microsoft τον Ιούλιο του 2021 Patch Day για εκδόσεις πελατών και διακομιστών του λειτουργικού συστήματος Windows.